Samenwerking Kenniscentrum Sport met CIOS Nederland: innovatie en kwaliteitsverbetering

7 februari 2017

Innovatie en kwaliteitsverbetering in het onderwijs aan studenten MBO Sport & Bewegen. Dat is de insteek van de samenwerkingsovereenkomst voor 2017 en 2018, die 2 februari in Haarlem is getekend door Remco Boer (directeur Kenniscentrum Sport) en Martijn van Embden (voorzitter stichting CIOS Nederland). Hiermee bekrachtigen ze een succesvolle samenwerking, die vanaf nu tevens inhoudt dat vertegenwoordigers van de vijf CIOS’en regelmatig samenwerken vanuit het kantoor van Kenniscentrum Sport, waardoor er snel geschakeld en ingespeeld kan worden op de actualiteit.

Ze delen kennis en innovatiekracht en stellen de ontwikkelde producten en diensten beschikbaar voor andere partners in de branche van sport en opleiden. Het doel: vanuit een maatschappelijke oriëntatie innovatieve projecten ontwikkelen op het snijvlak van onderwijs, werkveld, kennis en onderzoek. Waarin wij streven naar producten en diensten van hoogwaardige kwaliteit met een duurzaam karakter die wij willen delen met relevante branches en doelgroepen.

Voor 2017 en 2018 zien ze concrete samenwerkingsmogelijkheden. Het actief uitwisselen van kennis met elkaar vanuit beleid, onderzoek, praktijk en onderwijs. Ze delen en ontwikkelen in co-creatie nieuwe inhoud, materialen en middelen die het onderwijs innoveren en de kwaliteit verbeteren.

CIOS Nederland vertegenwoordigt de vijf CIOS’en die de opleidingen voor Sport en Bewegen verzorgen van de vijf roc’s Nova College (CIOS Haarlem Hoofddorp), ROC Rijn IJssel (CIOS Arnhem), Scalda (CIOS Goes Breda), ROC Friesland college (CIOS Heerenveen Leeuwarden) en ROC Leeuwenborgh opleidingen (CIOS Sittard Venlo). Voor meer informatie cios.nl

Kenniscentrum Sport zet zich in voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen. Meer informatie: kcsport.nl

Omhoog