CIOS Zuidwest-Nederland tekent FIT!-akkoord met de gemeente Roosendaal

2 december 2020

Dinsdag 24 november heet CIOS Zuidwest-Nederland het FIT!-akkoord met de gemeente Roosendaal ondertekend. Meer dan 30 partijen zijn hier inmiddels bij aangesloten en hebben een gezamenlijke ambitie. In een twee jaar durend programma is het de bedoeling dat de aangesloten verenigingen gezamenlijke initiatieven op touw zetten met de daarvoor beschikbare subsidies. Wel is het de bedoeling dat de deelnemers vervolgens op eigen kracht deze initiatieven kunnen voortzetten.

Begin van een brede beweging

Het ondertekenen van het FIT! akkoord is geen eindresultaat, maar juist het begin van een langer traject. Vanaf de ondertekening gaan de ruim 30 – en dat aantal groeit gestaag – deelnemende organisaties gezamenlijk werken aan een concrete FIT!-acties. En dat kan heel breed. Te denken valt aan een gezonde schoolkantine, sport- en beweegfaciliteiten in de openbare ruimte, voedingsadvies, wandel- en fietsapps, beweegcoaches in verzorgingstehuizen, ondersteuning bij activiteiten voor mensen met een krappe beurs.

Omhoog