Op weg naar samenwerkingscollege CIOS Zuidwest-Nederland

15 maart 2019

Op vrijdag 15 maart hebben de bestuurders van het ROC Da Vinci College en Scalda een intentieverklaring getekend inzake de samenwerking van CIOS Goes met de opleidingen Sport en Bewegen van het Da Vinci College in Dordrecht.

Met het tekenen van deze overeenkomst spreken beide onderwijsinstellingen de wens uit om te komen tot een samenwerkingscollege waarin de Sport en Bewegen opleidingen van beide instellingen samen verder gaan onder de naam CIOS Zuidwest-Nederland. Het beoogde samenwerkingscollege zal voor studenten van start gaan bij de aanvang van schooljaar 2020/2021.

Peter Vrancken, voorzitter van het college van bestuur van het Da Vinci College: “We zijn van mening dat het oprichten van een dergelijk samenwerkingsverband voor beide instellingen op meerdere terreinen een positief effect zal hebben. De bundeling van expertise geeft een impuls aan de kwaliteit van de Sport en Bewegen opleidingen. Daarnaast maakt de toegenomen schaalgrootte het behoud van een breed aanbod aan profielen mogelijk, wat de aantrekkelijkheid van deze opleidingen voor studenten vergroot”.

CIOS Goes is onderdeel van Scalda en heeft op dit moment een locatie in Goes en een hybride leeromgeving in Roosendaal. Hendrik-Jan van Arenthals, voorzitter van het college van bestuur van Scalda: “Door de Sport en Bewegen opleidingen van het Da Vinci College en CIOS Goes samen verder te ontwikkelen, kunnen we een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod voor deze opleidingen nu en in de toekomst realiseren. Beide ROC’s willen daarbij graag de opleidingen Sport en Bewegen nog beter afstemmen op de regionale behoeften. Dit doen we onder andere door het in samenspraak met partners ontwikkelen van cross-overs en bij iedere regio passende profielen”.

Het beoogde samenwerkingscollege CIOS Zuidwest-Nederland zal straks bestaan uit twee uitvoeringslocaties: Dordrecht en Goes. Hoe de samenwerking er precies uit zal komen te zien, wordt voor het najaar van 2019 nader uitgewerkt.

Omhoog