IBPV Informatiemarkt een succes

10 november 2016

Gisterenavond zijn ruim 80 studenten en ouder(s)/ verzorger(s) aanwezig op de IBPV Informatiemarkt om zich te oriënten op een stage in het buitenland. Naast CC USA zijn ook Eurocamp, Litouwen, Excellentieprogramma en Free mover aanwezig. De stage organisaties vertellen vol passie wat de mogelijkheden voor het komende schooljaar. Het aanbod is breed van Afrika tot Amerika, van hotel recreatie tot sport ontwikkelingswerk.

We wensen de studenten succes met hun keuze en bedankt de stage organisaties voor hun inzet.

Voor de studenten die besluiten om dit jaar op buitenlandstage te gaan is er een vervolgbijeenkomst op 23 november (van 17:00 tot 19:00 uur in Goes).

Omhoog