Goede baankansen voor mbo-studenten Sport en bewegen

3 januari 2019

Mbo’ers met een opleiding Sport en bewegen komen snel aan de slag. 92% van de mbo-gediplomeerden uit 2014/2015 heeft in 2018 een baan. Dit geldt voor gediplomeerden op niveau 2, 3 én 4. Zij zijn gediplomeerd voor een breed werkveld. 46% van de mbo-afgestudeerden belandt in sportbanen. Iets meer dan de helft (51%) werkt inmiddels in aanpalende sectoren als toerisme en recreatie, gezondheidszorg, de welzijnsbranche, veiligheid en het onderwijs. Dit zijn uitkomsten van de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2018 (AMMS).

Duurzame inzetbaarheid, preventieve gezondheidszorg en vitaliteitsmanagement zijn maatschappelijke trends die onherroepelijk gevolgen hebben op de arbeidsmarkt. De MBORaad ziet dat de scholen met vooral de profielen van de coördinator buurt, onderwijs en sport, de coördinator sport- en bewegingsagogie, en de coördinator sport, bewegen en gezondheid prima aansluiten op deze ontwikkelingen.

Sport en bewegen in breder perspectief
De arbeidsmarkt in brede zin waardeert onze alumni Sport en bewegen, zo blijkt uit de AMMS. We zijn trots op het feit dat onze energieke studenten zo gewild zijn op de arbeidsmarkt en bijna allemaal werk vinden dat bij hen past. Op landelijk niveau blijft de MBO Raad via SBB in gesprek met sport én niet-sportgerelateerde branches om maximale aansluiting na te streven. Op regionaal niveau onderhouden wij zelf contact met deze branches.

De Arbeidsmarkmonitor Sport (AMMS) is uitgevoerd door KBA Nijmegen in opdracht van NOC*NSF, MBO Raad - bedrijfstakgroep ZWS, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Arbeidsmarktfonds Samen Presteren, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO.

De arbeidsmarktmonitor

Omhoog