Gemeente Roosendaal en CIOS Goes logische partners

11 januari 2018

CIOS Goes en de gemeente Roosendaal slaan de handen ineen voor de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid. De gemeente Roosendaal heeft het initiatief genomen om samen met CIOS Goes een hybride leeromgeving in Roosendaal te gaan vormen. Studenten kunnen dan praktijkervaring opdoen bij sportverenigingen en (maatschappelijke)organisaties. Zo dragen zij ook bij aan de ondersteuning van sport en beweegprogramma’s van (kwetsbare) burgers. Op 16 november tekenden gemeente Roosendaal en CIOS Goes een intentieovereenkomst over de samenwerking.

Ideale partner
Toine Theunis, wethouder Sport: “De gemeente Roosendaal heeft uitstekende sportfaciliteiten, een rijk verenigingsleven en een vooruitstrevend sportbeleid. De komende jaren willen we sport en bewegen als middel nog krachtiger inzetten in het sociale domein. In aanvulling op de bestaande partners willen wij ook het (praktijk - ) onderwijs nauw betrekken bij het realiseren van onze ambities. In onze verkenning van het onderwijsveld hebben wij vastgesteld dat CIOS Goes een ideale partner is om onze ambities in het sociale domein samen mee te realiseren. De hybride leeromgeving is bij uitstek de vorm die daarbij past.”

Gezamenlijke ambities
Gezien het feit dat ongeveer 75% van de studenten van CIOS Goes afkomstig is uit de regio’s Zuid-Holland en West-Brabant en CIOS Goes een uitgebreid netwerk in het werkveld heeft, ziet zij volop mogelijkheden om de gemeente Roosendaal tegemoet te komen om uitvoering te geven aan sport en bewegen in het sociale domein.

Leren in de praktijk
De vraag van de gemeente Roosendaal past uitstekend bij de ambitie van CIOS Goes en Scalda, de mbo-school waar CIOS Goes deel van uitmaakt. Scalda zet sterk in op het realiseren van hybride vormen van onderwijs (praktijkroutes), in sectoren als zorg, welzijn, economie, techniek en sport. Dit betekent dat het middelbaar beroepsonderwijs minder in de klaslokalen wordt gegeven en meer in de praktijk, bij bedrijven en instellingen en dicht(er) bij studenten. Niet alleen in Roosendaal, maar ook in andere regio’s zal CIOS Goes het leren in de praktijk intensiveren.

Het gaat in hoge mate om plekken waar CIOS Goes al van oudsher sterke banden onderhoudt met het werkveld en waar CIOS-studenten ook nu al leren in de praktijk.

Hier leest u meer over hoe Scalda haar onderwijs in de toekomst organiseert.

Ambitie
“Onderwijskundig is CIOS Goes al een aantal jaren actief bezig om het onderwijs betekenisvol te laten zijn voor studenten: uitdagend, kwalitatief goed en intensief, samen met en in het werkveld. De vraag van de gemeente Roosendaal past dan ook voortreffelijk in de ambitie van CIOS Goes en in die van Scalda , waar beleidsmatig sterk wordt ingestoken op hybride vormen van onderwijs ofwel praktijkroutes.” Ronald Klomp, directeur CIOS Goes.

Over sportbeleid gemeente Roosendaal
De gemeente Roosendaal ziet sport en bewegen als speerpunt om inhoud te geven aan haar doelstelling om inwoners op eigen kracht te laten participeren in de Roosendaalse samenleving. Sport en bewegen wordt daarbij als middel ingezet dat een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid van de inwoners van Roosendaal. Het beleid heeft als resultaat gehad dat Roosendaal een breed aanbod van sportfaciliteiten heeft en dat er voor heel veel doelgroepen een specifiek aanbod is om te sporten en te bewegen.

Over CIOS
CIOS Goes is (naast CIOS Arnhem, CIOS Haarlem Hoofddorp, CIOS Heerenveen Leeuwarden en CIOS Sittard Venlo) één van de vijf toonaangevende instituten voor opleidingen in de sport. CIOS Goes geeft al 30 jaar inhoud aan leiderschap in de sportbranche.

Omhoog