CIOS Goes vanuit eigen kracht verder

Sportopleidingen CIOS (Goes) en Sport en Bewegen ROC West-Brabant (Breda) afzonderlijk verder
30 januari 2017

Scalda en ROC West-Brabant bieden in de toekomst afzonderlijk van elkaar mbo-sportopleidingen aan. Het CIOS in Goes en de opleiding in Breda zijn sinds 2011 in een door Scalda en ROC West-Brabant bestuurde coöperatie met elkaar verbonden. Op initiatief van ROC West-Brabant komt daar een einde aan. ROC West-Brabant heeft besloten in Breda zelf een opleiding Sport & Bewegen te starten. Deze opleiding komt los te staan van het CIOS. Het is op dit moment nog niet bekend op welke termijn en op welke wijze het besluit geeffectueerd zal worden. Scalda zal daarover de komende tijd met ROC West-Brabant besprekingen voeren.

De zittende studenten merken hier weinig tot niets van. Zij volgen gewoon het onderwijsprogramma van het CIOS conform de onderwijsovereenkomst. Ook voor de onderwijslocaties zullen geen wijzigingen komen. Dat betekent dat de studenten, die zijn gestart in Breda de eerste twee jaar van hun studie volgen op de locatie Breda. De studenten niveau 3 en 4 ronden vervolgens hun studie af in Goes. Het CIOS zal verder nagaan waar inhoudelijke samenwerking en eventueel een afstemming met de nieuwe opleiding in Breda vanuit het belang van haar studenten wenselijk is. Studenten, ouders en medewerkers in zowel Goes als Breda zijn daarover 30 januari geïnformeerd.

CIOS staat al vele jaren voor zeer hoge kwaliteit opleidingen tot zowel Sport- en Bewegingsbegeleider als Sport- en Bewegingscoördinator en trekt veel studenten van binnen en buiten Zeeland. Dit kwaliteitsmerk blijft voorbehouden aan de opleidingen in Goes. Het CIOS, dat is aangesloten bij CIOS Nederland, zal als onderdeel van Scalda vanuit haar kwaliteit de komende jaren krachtig verder bouwen aan modern en innovatief onderwijs.

Omhoog