CIOS Goes introduceert maatwerkopleiding Padelinstructeur

21 december 2018
CIOS GOES introduceert maatwerkopleiding Padelinstructeur 3 voor ervaren padelspelers

CIOS Goes introduceert in samenwerking met de KNLTB de opleiding Padelinstructeur 3. In navolging van de Padelopleiding voor tennisleraren, richt deze opleiding zich specifiek op de ambitieuze padelspeler met een minimale speelsterkte 6, die graag beginnende en recreatieve padelspelers willen leren padellen.

Padel is weliswaar een racketsport, maar het is toch écht een andere sport dan tennis. Vele technieken komen bekend voor, maar zijn toch net anders. Dat geldt ook voor de tactiek.

Doel

Cursisten leren in de basisopleiding Padelinstructeur 3 lesgeven aan spelers van alle leeftijden van niveau 9 t/m 4. Daarnaast leren zij activiteiten organiseren, voortgangsrapportages over padelspelers maken en staat het kunnen samenwerken met vrijwillig kader centraal.

Opzet

De opleiding wordt gegeven in kleine groepen met een leercoach als opleider. De opleiding bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten. Daarnaast worden Proeven Van Bekwaamheid (PVB's) afgenomen en zijn er gedurende de opleiding theorietoetsen.

In de geheel gemoderniseerde opleiding:

  • Wordt gebruik gemaakt van een elektronische leeromgeving (ELO vanuit het CIOS);
  • Is er aandacht voor het organiseren van activiteiten en het aansturen van kader, ook in de praktijk;
  • Is er aandacht voor de twee belangrijkste doelgroepen (junioren en volwassenen) binnen het klassikaal lesgeven;
  • Is er flexibiliteit voor wat betreft het moment van afsluiten van de opleiding;
  • Zijn er mogelijkheden om bij, bijvoorbeeld de eigen Tennis/Padelvereniging, aan de ontwikkeling van lesgeefvaardigheden te werken;
  • Bestaat de mogelijkheid van 'videobewijs' om de beheersing van competenties aan te tonen;
  • Is er sprake van Proeve(n) van Bekwaamheid in plaats van examen;
  • Wordt gewerkt met individualisering van de leertrajecten.

Omvang

De opleiding omvat 240 uur. Deze uren worden verdeeld over cursusdagen, stage en zelfstudie.

De kosten bedragen € 900 (exclusief Proeve van Bekwaamheid, leerstofpakket, intake en EVC-kosten)

De opleiding vindt plaats op donderdagen van 9.00 tot 14.00 uur op LTC de Zoom te Bergen op Zoom.

De docent voor deze opleiding is Michèl Gorsse.

Voorlopige data

De opleiding start op 14 februari 2019.

De voorlopige lesdagen zijn op: 14-2, 21-2, 14-3, 21-3, 28-3, 4-4, 11-4, 18-4, 9-5, 16-5, 23-5, 6-6, 13-6 en 20-6.

Testdag en intake Padelinstructeurs

De intake voor de opleiding zal plaatsvinden op donderdag 24 januari 2019 van 13.00 -16.00 uur op LTC de Zoom te Bergen op Zoom.

Inschrijven voor de opleiding en het opgeven voor de intake/testdag kan door een mail te sturen naar Anita Goud van CIOS Goes via [email protected].

Omhoog