Blog Ronald Klomp: Plezier in bewegen

18 september 2018
Blog Ronald Klomp: Plezier in Bewegen

Op 10 september werd een opmerkelijk rapport aangeboden aan minister-president Mark Rutte. De aanbieders van het rapport met de titel Plezier in bewegen brachten het advies uit om leerlingen in primair en voorgezet onderwijs en mbo-studenten dagelijks twee keer 30 minuten matig intensief te laten sporten en bewegen. Bij het lezen van de rest van het persbericht krijgt het rapport van de Nederlandse Sport, de onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een magnetische aantrekkingskracht. Afgezien van de ambitieuze twee keer 30 minuten, wordt mijn aandacht getrokken naar de formulering ‘laten bewegen’. Dit moet ik van voor tot achter lezen.

In de berichtgeving op sociale media wordt zelfs gesproken van een oproep twee keer 30 minuten extra sporten en bewegen. Mijn netwerk op social media lijkt begin deze week over te lopen van enthousiasme. Tegelijk steekt een zekere beroepsmatige twijfel op, die constateert dat het slechts adviezen zijn. Aan de implementatie wordt weinig tekst gewijd. Het gebruikelijke verhaal dat we voor een succesvolle implementatie vooral de samenwerking op lokaal niveau moeten zoeken. Hier weinig nieuws te bespeuren.

Terug naar de opvallende formulering ‘laten bewegen’. Bij de tweede aanbeveling uit het rapport ‘Verruim de mogelijkheden voor de inzet van personeel en benut inspirerende praktijkvoorbeelden’ wordt mijn vermoeden bevestigd. Eén van de adviezen gaat in op de rol die CIOS’ers kunnen spelen bij de uitvoering. Eindelijk een stellingname dat we de geschetste problematiek van sedentair gedrag bij jongeren met een forse dosis realiteitszin aan kunnen pakken. Er spreekt waardering uit voor de CIOS’er als sport- en beweegprofessional. Letterlijk staat er: “....– onder supervisie van vakleerkrachten – vaker andere experts een rol te geven in het sport- en beweegaanbod op school. De raden denken daarbij aan professionals met een mbo-opleiding sport en bewegen......” Het is juist de CIOS’er, die jongeren goed leert bewegen, waardoor het een plezierige ervaring wordt, die de kans vergroot op een gezonde en actieve leefstijl. Aan ons nu de opdracht te zorgen voor de inspirerende praktijkvoorbeelden. Bij mij duikt een beeld op dat Mark Rutte met het rapport in de hand ziet dat de adviezen gewoon te implementeren zijn. Als het ons lukt, genereren we een sterk verbeterd beroepsperspectief voor onze afgestudeerden. Laten we het maatschappelijke momentum slim benutten. Of zoals het René Froger het verwoordde: “This is the moment”.

Wil je de samenvatting of het gehele rapport lezen, kijk dan op:
nederlandse-sportraad.nl

Omhoog