CIOS Zuidwest-Nederland - Alles over toelating - Instructie student

Toelating

Als je je vóór 1 april hebt aangemeld, dan is de Wet Toelatingsrecht Mbo van toepassing. Je bent dan verzekerd van een plek in de opleiding van je keuze als je voldoet aan deze voorwaarden: (uitzonderingen hierop zijn opleidingen met een beperkt aantal opleidingsplaatsen en opleidingen met aanvullende toelatingseisen)

 1. Jouw aanmelding is uiterlijk op 1 april ontvangen door CIOS Zuidwest-Nederland.
 2. Je hebt deelgenomen aan het verplichte kennismakingstraject van de opleiding.
 3. Je kunt je tijdens het kennismakingstraject legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of verblijfsdocument).
 4. Je voldoet, bij de start van het nieuwe schooljaar, aan de vooropleidingseisen. 
 5. Je voldoet aan de aanvullende toelatingseisen (indien van toepassing).

Toelatingseisen per niveau

Het mbo kent vier niveaus, niveau 1 tot en met 4. Elk niveau heeft zijn eigen toelatingseisen. Je toegelating tot een opleiding wordt bepaald door het diploma van je vooropleiding. Heb je de juiste vooropleiding, dan ben je toelaatbaar voor de opleiding van jouw keuze. Voor sommige opleidingen kunnen afwijkende toelatingseisen gelden. Raadpleeg de opleidingspagina's voor meer informatie.

Niveau 2

 • een vmbo-diploma basisberoepsgerichte leerweg 
 • een mbo-diploma niveau 1 (Entree-opleiding)

Niveau 3

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • een overgangsbewijs naar havo 4;
 • een mbo-diploma niveau 2.

Niveau 4

 • een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • een overgangsbewijs naar havo 4 of vwo 4;
 • een mbo-diploma niveau 2.

Voor alle opleidingen op CIOS Zuidwest-Nederland leg je een toelatingstest af. Daarbij testen wij jouw fysieke vaardigheden en motivatie. Meer informatie hierover vind je onder het kopje ‘Kennismakingstrajecten’.

 

Omhoog