Practoraat Sociaal Veilige Sport sterk van start

18 september 2023
Foto Practoraat Sociale Veilige Sport

Achttien mbo-instellingen* en het Platform Ondernemende Sportaanbieders hebben zich, onder begeleiding van kartrekkers Graafschap College en CIOSNL, verenigd in het practoraat Sociaal Veilige Sport. Vandaag luidt het startschot voor het werk van de twee practoren en de negentien docent-onderzoekers die aan het practoraat verbonden zijn. Hun praktijkonderzoek richt zich op de vraag wat wérkt om te komen tot sociale veilige sport. Het practoraat zal op basis van dit onderzoek de scholen en het werkveld ondersteunen bij de doorontwikkeling van hun opleidingen in het domein sport en bewegen.

 

Met de komst van de Sportagenda 2032 van NOC*NSF en Sportakkoord II is de noodzaak tot het realiseren van een sociaal veilige sport- en beweegomgeving eens te meer aangetoond. De meeste aandacht is tot nu toe uitgegaan naar het in kaart brengen van het probleem – het is nu tijd voor concrete actie. Door de inbedding van het onderzoek in de onderwijs- en beroepspraktijk en door de unieke landelijke samenwerking zal het practoraat Sociaal Veilige Sport een rol van betekenis spelen in het implementeren van concrete oplossingen.

Onder leiding van de twee practoren, Daniëlle van den Bijgaart-Pol en Marcia Smeding, zal met de docent-onderzoekers de komende weken een practoraatsplan worden opgesteld. In nauwe samenwerking met het lectoraat Sportpedagogiek van Windesheim en de leerstoel Sports Risks & Safety van de Universiteit Twente zal de planvorming plaatsvinden. Graag stellen beide practoren zich hier aan u voor.

Met veel ambitie gaat het practoraat aan de slag, want een sociaal veilige sport is een belangrijk fundament voor een sterke sport- en beweegsector.

*MBO Utrecht, Landstede, ROC van Amsterdam, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC Aventus, ROC Tilburg, Summa College Eindhoven, Horizon College/ Regio College, Alfa College Groningen, Graafschap College, MBO Amersfoort, Zadkine, CIOS Haarlem Hoofddorp, Firda CIOS Heerenveen Leeuwarden, CIOS Arnhem, CIOS Sittard Venlo, CIOS Zuidwest-NL

Omhoog