Gemeente Goes, 1NUL1, Omnium en Scalda bundelen krachten voor Rookvrij Omnium-Terrein

1 maart 2024
Persfoto_Rookvrij Omnium-Terrein

In een gezamenlijke inspanning hebben 1NUL1, gemeente Goes, Omnium en Scalda met succes het Omnium-terrein rookvrij gemaakt. Op vrijdag 1 maart vond het startmoment plaats bij de hoofdingang van het Omnium in Goes. De inzet van deze organisaties markeert hiermee een belangrijke mijlpaal in het streven naar een rookvrije generatie.

In het verleden heeft het Omnium reeds stappen ondernomen om de locatie rookvrij te maken. Met de doorontwikkeling van het Omnium naar een onderwijslocatie en een groeiend aantal studenten dat gebruik maakt van het terrein, werd het tijd om verdere stappen te ondernemen. Het doel is om een gezonde en positieve invloed uit te oefenen op de gemeenschap en een omgeving te scheppen waarin iedereen de kans krijgt om op te groeien in een rookvrije en gezonde atmosfeer. De deelnemende organisaties hebben een plan van aanpak opgesteld om samen actie te ondernemen om een rookvrij en vapevrij terrein te creëren voor alle bezoekers en de studenten van Scalda, waaronder CIOS Zuidwest-Nederland.

Campagne
De focus van de rookvrije generatie campagne ligt op het bevorderen van een omgeving die zowel rookvrij als vapevrij is. Daarom gaan we proactief aan de slag om studenten, ouders/verzorgers en bezoekers van locatie Zwembadweg te Goes nog beter te informeren over het belang van een rook- en vapevrije omgeving. André van der Reest, wethouder van de gemeente Goes gaf toelichting op de visie van de gemeente en uitleg over JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst). “Een rookvrij Omnium biedt een voorbeeldfunctie om het niet roken te stimuleren. Als gemeente Goes zijn we verheugd om actief bij te dragen aan het streven naar een rookvrije generatie.”

Voorbeeldfunctie
Tevens willen we de voorbeeldfunctie onderstrepen die studenten van Scalda, waaronder CIOS Zuidwest-Nederland, hebben voor toekomstige generaties. Een aantal studenten van CIOS Zuidwest-Nederland deelden al eerder hun mening over roken en vapen, waarin ze het belang van een gezonde en rookvrije generatie benadrukken. De studenten zijn te zien op postersen op de beeldschermen die ophangen in het schoolgebouw en in filmpjes en afbeeldingen die gedeeld worden op social media. 

Directeur CIOS Zuidwest-Nederland Ronald Klomp: "Vanuit CIOS Zuidwest-Nederland geloven we sterk in het belang van het tonen van een goede voorbeeldfunctie, zowel onder onze collega's als studenten, om samen te werken aan een rookvrije generatie. Vooral jonge mensen zijn erg beïnvloedbaar. Als je laat zien dat je een bewuste keuze kunt maken om niet te roken, ben je een voorbeeld voor je leeftijdsgenoten. Ik vind de campagne bijzonder effectief en het spreekt vooral de doelgroep aan. Onze studenten spreken vanuit hun hart en dienen als rolmodellen, hierdoor komen ze echt natuurlijk over. "

Teamleider Harm van den Bergh: "Als CIOS Zuidwest-Nederland leiden we onze studenten op als beroepsoefenaar waarbij zij een bijdragen leveren aan een sportievere, socialere en ook gezondere samenleving. We hebben zowel het fysieke als het mentale welzijn van onze studenten en de mensen daaromheen hoog in het vandaal staan. Wij zijn de toekomst en die toekomst behoort een gezonde toekomst te zijn. Binnen deze filosofie past een actieve houding voor een rookvrije- en vapevrije omgeving en het bouwen aan een rook- en vapevrije generatie." 

Omhoog