CIOS Zuidwest-Nederland - Vakanties en vrije dagen - Ijshockey

Vakanties en vrije dagen

Hieronder worden per vakantie de eerste en, indien van toepassing, de laatste vakantiedag aangegeven:

Vakantierooster 2023-2024

  • Herfstvakantie: maandag 23 oktober 2023 t/m vrijdag 27 oktober 2023
  • Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
  • Voorjaarsvakantie: maandag 12 februari 2024 t/m vrijdag 16 februari 2024
  • Goede vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
  • Pasen: maandag 1 april 2024
  • Meivakantie: maandag 29 april 2024 t/m vrijdag 10 mei 2024 (inclusief Hemelvaart & brugdag)
  • Pinksteren: maandag 20 mei 2024
  • Zomervakantie: maandag 8 juli 2024 t/m vrijdag 16 augustus 2024

Vakanties/vrije dagen buiten het hierboven aangegeven schema worden in principe niet toegestaan. In sommige gevallen zullen enkele dagen van de vakantie nodig zijn voor beroepspraktijkvorming of om stage te lopen. Het is daarom raadzaam om voorzichtig te zijn met het maken van vaste afspraken, zoals bijvoorbeeld het boeken van vakanties en een vakantiebaan. Meer weten over verzuim, verlof en absentie

Omhoog