CIOS Zuidwest-Nederland - Ouderbetrokkenheid - docenten

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid draagt bij aan schoolsucces, vergroot de motivatie en het welbevinden van de student. Maar het heeft ook invloed op het zelfbeeld en de zelfwaardering. Daarom besteden wij er veel tijd en energie aan om ouders en verzorgers te betrekken bij de opleiding van hun zoon of dochter.

Wij betrekken ouders en verzorgers door middel van een ouderdag, woordrapporten en voortgangsgesprekken.

Ouderdag

Aan het begin van het eerste jaar dat studenten de opleiding volgen, worden ouders en verzorgers uitgenodigd voor de ouderdag. Tijdens deze dag laten we ouders een dag uit het schoolleven van hun zoon of dochter zien.

Centraal hierin staat het kennismaken met de studiecoach, docenten, locaties, praktijk, theorie, de veranderende schoolvakken en de dynamiek binnen de opleiding. We vinden het belangrijk dat er tijdens deze dag volop ruimte is voor dialoog met elkaar.

Ouderpanel

Het ouderpanel heeft als doel het gevraagd en ongevraagd advies geven vanuit het perspectief van ouders en verzorgers aan de opleiding. Kortom; meedenken, feedback geven. Niet langs de lijn, maar in het veld!

Het succes van kinderen wordt voor 49% bepaald door de rol van ouders!

Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid 3.0: van informeren naar samenwerken
Omhoog