CIOS Zuidwest-Nederland - Procedures en Reglementen - studenten in klas

Procedures en reglementen

Bij CIOS Zuidwest-Nederland vinden wij transparantie in de communicatie belangrijk. Daarnaast vinden wij het belangrijk om verantwoording af te leggen over ons beleid en over ons resultaten. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt met verschillende procedures en reglementen.

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst CIOS Zuidwest-Nederland

Algemene voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst van het samenwerkingscollege CIOS Zuidwest-Nederland van Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en ROC Da Vinci College.

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

Publieke verantwoording

Wij vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over ons beleid en over onze resultaten. Op de Scalda site vind je meer informatie.

Publieke verantwoording

Klachtenregeling

Medewerkers en management van CIOS Zuidwest-Nederland doen hun uiterste best om met elkaar goed onderwijs te leveren. Toch komt het voor dat studenten en of ouders niet tevreden zijn. Het is voor het steeds weer optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs belangrijk om dat van u te vernemen. Op scalda.nl vindt u meer informatie over de klachtenregeling.

Klachtenregeling

Procuratieregeling

Conform statuten, bestuursreglement en Governance Code BVE vertegenwoordigt het College van Bestuur de instelling. Deze kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid verder toewijzen aan anderen.

Procuratieregeling

Ons voedingsbeleid

CIOS Zuidwest-Nederland heeft een omgeving waar gezond eten wordt gestimuleerd en gemakkelijk te verkrijgen is. In ons Voedingsbeleid staat hoe wij bijdragen aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze studenten.

Voedingsbeleid

Omhoog