CIOS Zuidwest-Nederland - Profielen en Uitstroomrichtingen - Buurtcoach

Buurtsportcoach

De Buurtsportcoach werkt vanuit een organisatie in het brede werkveld sport, welzijn, kinderopvang en onderwijs. De beroepscontext, daar waar je komt te werken, loopt uiteen van een gemeentelijke instelling, onderwijsinstelling welzijnscentrum,
sportvereniging tot kinderopvang. Als Buurtsportcoach heb je veelal een rol als verbinder en ‘beweegaanjager’. De Buurtsportcoach werkt aan het opstellen, uitvoeren en coördineren van sport- en beweegprogramma’s en projecten om maatschappelijke doelen te realiseren.

Als Buurtsportcoach moet je kunnen netwerken en samenwerken binnen het brede werkveld moet je kunnen organiseren en managen en moet je kunnen lesgeven aan diverse doelgroepen. Als Buurtsportcoach werk je onder andere aan de
volgende doelstellingen:

  • het vergroten van de maatschappelijke betekenis van sport
  • het versterken van de kwaliteit van sportaanbieders.
  • het stimuleren van sportparticipatie.
  • het bewegen van jongeren binnen en buiten school stimuleren.

Waarom kiezen voor deze uitstroomrichting

  • als je wilt leren lesgeven aan sportprojecten binnen het brede werkveld sport, welzijn, kinderopvang en onderwijs.
  • als je het een uitdaging vindt om voor, tussen en na schooltijd, sportief aan de gang te gaan met jongeren.
  • als je sportparticipatie van diverse doelgroepen belangrijk vindt, en de kwaliteit waarop dit gebeurt.
  • als je na het CIOS wil gaan werken binnen het werkveld of door wil leren op het hbo (bv. ALO, PABO of Sportmanagement).

BPV / Werkveld

BPV / stage vindt plaats binnen meerdere beroepscontexten van het werkveld sport, welzijn, kinderopvang en onderwijs. De student heeft zelf de mogelijkheid om hier zelf keuzes in te maken. 

Buurtcoach

Jouw passie ligt bij zowel het lesgeven als het organiseren van projecten.

Uitstroomprofiel
Buurt, Onderwijs en Sport
Omhoog