CIOS Zuidwest-Nederland - Profielen en Uitstroomrichtingen - Bewegingsagoog

Bewegingsagoog

Een bewegingsagoog werkt met mensen die extra zorg vragen voor hun motorische, cognitieve en/of sociaal-affectieve mogelijkheden. Je zet je in om de kwaliteit van leven van andere, soms kwetsbare, mensen te verbeteren. Een bewegingsagoog gebruikt vaak sport en bewegen als middel om doelen te bereiken. Zo gebruikt hij voetbal niet om beter te leren voetballen, maar om beter om te leren gaan met anderen of om een stuk spanning/agressie kwijt te raken.

Van alle markten thuis

Als bewegingsagoog krijg je te maken met veel verschillende sport- en bewegingsactiviteiten. Je onderneemt bijvoorbeeld veel sport- en samenwerkingsspelen met mensen met gedragsproblemen. Terwijl bij mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking vaak zwemmen, fitness en (rol)stoelsporten aan bod komen.

BPV / Werkveld

Je kunt na het behalen van je diploma aan het werk bij:

  • (jeugd)internaten, gevangenissen en jongerenwerk
  • instellingen voor de gezondheidszorg (revalidatie/praktijk voor fysiotherapie)
  • psychiatrische ziekenhuizen (GGZ), verslavingszorg
  • instellingen en organisaties voor verstandelijk gehandicapten
  • de ouderenzorg (verpleeg-/verzorgingshuizen & revalidatie)

Bewegingsagoog | deel 1


Bewegingsagoog | deel 2

Jij bent creatief, geduldig, invoelend, doortastend en jouw passie ligt bij het stimuleren en motiveren van mensen. Je staat sterk in je schoenen en je kunt snel situaties inschatten als het gaat om mensen en groepen.

Uitstroomprofiel
Sport- en bewegingsagoog
Omhoog