Intake procedure (Niveau 2)

Zodra jij je op de juiste wijze hebt aangemeld voor de niveau 2-opleiding in Goes, krijg je vanuit Scalda (CIOS Zuidwest-Nederland is een samenwerkingscollege van Scalda en Da Vinci College) een instructie met code om een digitaal doorstroomdossier aan te maken. Ook ontvang je een oproep voor de testdag. 

Heb je je aangemeld bij de niveau 2-opleiding in Dordrecht? Lees dan alle informatie en intakeprocedures op davinci.nl

De testdagen worden ieder jaar tussen december en juni gehouden op de locaties in Goes en in Dordrecht De testdag neemt een halve dag in beslag en bevat de volgende onderdelen: 

 • Spel: voetbal, basketbal, tennis, volleybal
 • Samenwerkingsspel
 • Zwemmen: verschillende zwemtechnieken:
  • 25 meter schoolslag
  • 25 meter borstcrawl
  • 25 meter enkelvoudige rugslag
  • 25 meter rugcrawl
  • 25 meter hurksprong - steken - onderwaterzwemmen
  • 25 meter vlinderslag
  • 25 meter samengestelde rugslag
  • 30 seconden watertrappen met de armen gestrekt boven water
 • Uithoudingsvermogen: shuttle run
 • Gesprek
  In dit gesprek wordt ingegaan op je motivatie en beroepsbeeld van de opleiding
 • Presentatie
  Dit is een presentatie waar je iets over jezelf, je motivatie en je sport vertelt

Plaatsing

Wanneer je een positief advies hebt word je geplaatst op één van de opleidingen. Bij een negatief advies vindt er een verlengde intake plaats.

Heb je het keuzevak Sport & Bewegen en/of LO-2 gevolgd?

Ja, dan is dat belangrijke informatie bij je gesprek op de intake-activiteit. Je hebt al ervaring opgedaan met specifieke onderdelen van de opleiding. Deze informatie bepaalt mede het advies wat we je geven.

Wil je dat we deze informatie gebruiken, stuur een volledig ingevulde aanbevelingsbrief naar mevr. J. E. Wisse

Aanbevelingsbrief S&B keuzevak / LO-2

Instroomcoördinator

Voor verdere informatie over de instroom kan je contact opnemen met:

[email protected]
T 0113 - 55 86 00