Intake procedure (Niveau 3/4)

Zodra jij je op de juiste wijze hebt aangemeld voor een opleiding, krijg je vanuit Scalda (CIOS Zuidwest-Nederland is een samenwerkingscollege van Scalda en Da Vinci College) een instructie met code om een digitaal doorstroomdossier aan te maken. Ook ontvang je een oproep voor de testdag.

De testdagen worden ieder jaar tussen december en juni gehouden op de locatie in Goes en in Dordrecht. De testdag neemt een halve dag in beslag. Als je vroeg inschrijft, word je vroeg getest en weet je snel of je toelaatbaar bent.

Onderdelen toelatingstest

 • Motorische vaardigheidstest:
  • muziek en bewegen
   • in verschillende tempo's bewegen op een gespeeld ritme;
  • het uitvoeren van een eenvoudig jazz-dansje.
  • spel 1 (voetbal/basketbal);
   • In voetbal en basketbal-spelvormen laat je zien wat je vaardigheden zijn in deze sporten.
  • spel 2 (tennis/volleybal);
   • In volleybal en racketspelen (tennis, badminton) –spelvormen laat je zien wat je vaardigheden zijn in deze sporten.
  • turnen;
   • borstwaarts omtrekken om hoofdhoge rekstok;
   • ondersprong onder hoofdhoge rekstok door over een even hoge hindernis (= toverkoord);
   • koprol voorover;
   • radslag;
   • handstand tegen de muur; 5 sec. volhouden;
   • vrije steunsprong over 1,20 m. hoge lengte-kast;
   • Sit ups en push ups
  • zwemmen
   • 25 meter schoolslag
   • 25 meter borstcrawl
   • 25 meter enkelvoudige rugslag
   • 25 meter rugcrawl
   • 25 meter hurksprong - steken - onderwaterzwemmen
   • 25 meter vlinderslag
   • 25 meter samengestelde rugslag
   • 30 seconden watertrappen met de armen gestrekt boven water
  • uithoudingsvermogen
   • shuttle runtest
 • gesprek
  • In dit gesprek wordt ingegaan op je motivatie, sport- en lesgeefervaring
 •  presentatie
  • Dit is een presentatie waar je iets over jezelf, je motivatie en je sport- en lesgeefervaring vertelt.

Plaatsing

Wanneer je voldoet aan de gestelde eisen, ben je in principe geschikt om geplaatst te worden voor een van de opleidingen. Aan de hand van de resultaten, wordt de plaatsingsvolgorde vastgesteld.

De procedure is als volgt:

 • Deelnemers met de hoogste scores worden als eerste geplaatst;
 • Het aantal beschikbare plaatsen wordt evenredig verdeeld naar de verhouding jongens/ meisjes zoals die voorkomt bij de aanmelding.

Heb je het keuzevak Sport & Bewegen en/of LO-2 gevolgd?

Ja, dan kun je in de plaatsingsprocedure extra punten krijgen waardoor je hoger op de rangorde komt. Dit doen we op omdat je bij het keuzevak S&B of LO-2 al ervaring hebt opgedaan met specifieke onderdelen van de opleiding.

Wil je hiervoor in aanmerking komen, stuur dan een volledig ingevulde aanbevelingsbrief naar het onderstaande e-mailadres. 

Aanbevelingsbrief S&B keuzevak / LO-2

Vragen of wil je meer weten?

Voor verdere informatie over de instroom kan je contact met ons opnemen via:

[email protected]
T 0113 - 55 86 00