Herstaco-stadion

Filosofie Herstaco-stadion krijgt gestalte door nieuwe huurders

Het Herstaco-stadion in Roosendaal verwelkomt vanaf april 2021 meerdere huurders: Sportservice Noord-Brabant, CIOS Zuidwest- Nederland en een fysiotherapiepraktijk. 

Sportservice Noord-Brabant is kennispartner en verbinder voor een gezond en veerkrachtig Brabant. Samen met overheden, verenigingen, onderwijs, zorg, welzijn en bedrijfsleven werkt Sportservice Noord-Brabant aan het versterken van de sport-en beweeginfrastructuur. Sportservice Noord-Brabant is een belangrijke partner voor de gemeente Roosendaal. 

CIOS Zuidwest-Nederland is een mbo-opleiding. De verwachting is dat ook Fontys Sporthogeschool – die een partnership heeft met de gemeente Roosendaal – zal aansluiten. Fontys Sporthogeschool is een hbo-opleiding. In totaal gaat het om circa 150 studenten, die worden opgeleid in de praktijk. Beide beroepsopleidingen zien het stadion als een thuishonk van waaruit studenten leren binnen diverse hybrideleeromgevingen in de gemeente Roosendaal. De nieuwe huurders zullen elkaar versterken. 

Over de ontwikkeling van het stadion tot een cluster voor sport en bewegen op Stadsoevers zegt René van Ginderen, Wethouder Sport en onderwijs: 

“De gemeente Roosendaal is blij dat het stadion deze nieuwe invulling heeft gevonden. Het Herstaco-stadion vormt een cruciale schakel op Stadsoevers. En volgens mij is het ook een heel logische plek voor deze organisaties. Er ontstaat hiermee een sterk cluster van netwerkpartners die bijdragen aan het sport- en beweegbeleid en het FIT! Akkoord van de gemeente. Meer dan 40 partners werken in het FIT! Akkoord samen aan gezonde en vitale inwoners. Wij wensen deze nieuwe huurders heel veel succes toe op hun nieuwe plek.” – 

Algemeen directeur Rick Mijnsbergen van het Herstaco-stadion: 

"De uitdaging was niet het vinden van huurders voor de ruimtes in het stadion, het moest gaan om strategische huurders die elkaar versterken en aanvullen. Met de komst van de nieuwe huurders naast de bestaande huurders is hierin een belangrijke stap gezet. Het Herstaco-stadion wordt het bolwerk voor sport en bewegen in Roosendaal, dit zowel actief, organisatorisch als op het gebied van opleidingen. Daarnaast vindt er op dit moment overleg plaats met de gemeente Roosendaal over verdere invulling van het gebied, hierbij wordt onder andere gedacht aan een sport- en evenementenhal."