Organisatie

CIOS Zuidwest-Nederland is een samenwerkingscollege van Scalda, Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en ROC Da Vinci College.

Scalda: www.scalda.nl
Da Vinci College: www.davinci.nl

Directie

Directeur 
R.W. (Ronald) Klomp

Teamleiders/Playing coaches
H.H.A (Harm) van den Bergh
F.M.J. (Ferenc) Weisz
M.C. (Marcelien) Prins