Over CIOS

Jij weet er wel beweging in te krijgen

Houd jij van sporten? Geef je graag uitleg over goed en verantwoord bewegen en ben jij een kei in het omgaan met mensen? Dan ben je bij ons op de juiste plek! 
Met onze vestigingen in Goes, Dordrecht en Roosendaal werken wij al meer dan 30 jaar aan leiderschap in de sportbranche.

Wij leiden je op als beroepsbeoefenaar in een snel veranderende wereld, waarin jij bijdraagt aan een sportievere, socialere en gezondere samenleving, met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, begeleiding, ondernemendheid en zelfstandigheid. Daarnaast heeft ouderbetrokkenheid een belangrijke plaats in ons onderwijs. Samen zorgen we voor studiesucces.

  • Onze visie
  • Onze missie
  • Organisatie
  • Ons Voedingsbeleid
  • CIOS Nederland - verbinding van onderwijs, werkveld, kennis & onderzoek

Publieke verantwoording

Wij vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen over ons beleid en over onze resultaten. Op de Scalda site vind je meer informatie.
Meer over publieke verantwoording

Ons voedingsbeleid

CIOS Zuidwest-Nederland heeft een omgeving waar gezond eten wordt gestimuleerd en gemakkelijk te verkrijgen is. In ons Voedingsbeleid staat hoe wij bijdragen aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze studenten.
Meer over ons voedingsbeleid

Klachtenregeling

Medewerkers en management van CIOS Zuidwest-Nederland doen hun uiterste best om met elkaar goed onderwijs te leveren. Toch komt het voor dat studenten en of ouders niet tevreden zijn. Het is voor het steeds weer optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs belangrijk om dat van u te vernemen. Op scalda.nl vindt u meer informatie over de klachtenregeling.
Lees meer over onze klachtenregeling

Procuratieregeling

Conform statuten, bestuursreglement en Governance Code BVE vertegenwoordigt het College van Bestuur de instelling. Deze kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid verder toewijzen aan anderen. 
Lees meer over de procuratieregeling